Осенное небо

Осенное небо голубое, но когда собираются тучи, оно становится серым и грустным. Поздней осенью, когда бывает ветер, листья кружатся в небе и небе становится разноцветным.

sky

Реклама

Առաջադրանքներ

 1. Որոշել մեկ սնկի զանգվածը.11388
 2. Պատ.’10գրամ
 3. Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր: Որքանով է Աննայի մտապա­հած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից:
 4. Պատ.’60
 5. Բաժանումը կատարի՛ր սյունակով և ստուգի՛ր արդյունքը.
  312:8=39
  801:9=89
  4692:23=204
  7803:51=153
  23475:25=939
  43413:87=499
 6. Ժամը քանի՞սը պետք է ցույց տան I և III ժամացույցները.2458.PNG
 7. Պատ.’ 6:35 առաջինը
 8. 2:05 երրորդը
 9. Հաշվի՛ր հետյալ արտահայտությունները և համեմատի՛ր.
  (27+73) x 8 = 27 x 8+73 x 8
  (76-26) x 9 = 76 x 9-26 x 9
  (435+765) x 3 = 435 x 3+765 x 3
  (736-326) x 7 = 736 x 7-326 x 7
  (1592+2708) x 5 = 1592 x 5+2708 x 5
 10. Համեմատի՛ր.
  3տ 7կգ < 30ց 9կգ
  5մ 9դմ > 50դմ
  3ժ 20ր > 180ր
  2տարի > 367օր

Առաջադրանքներ՝

 •  Լուիս Քերոլի «Ալիսը Հրաշքների աշխարհում» գիրքն արժե 2200 դրամ: Այն 4200 դրամով էժան է «Մեր մոլորակի մայրցամաքները» գիրք-խճանկարից: Որքան արժեն այդ երկու գրքերը միասին:
 • լուծում 2200+4200=6400
 • լուծում 6400+2200=8600
 • Պատ.՝8600 դրամ
 • Աննան մեկ շաբաթում ավարտեց Լուիս Քերոլի «Ալիսը 51 Հայելու աշխարհում» գրքի ընթերցումը: Նա շաբաթվա առա­ջին օրը կարդաց 20 էջ, իսկ մյուս օրերին՝ 30-ական էջ: Քանի էջից է կազմված այդ գիրքը:
 • լուծում 20+30×6=180
 • Պատ.՝180 էջ
 • Որքանով կմեծանա թիվը, եթե նրա գրության հազարյակ­ների կարգում գրված 0 թվանշանը փոխարինվի 7-ով:
 • Պատ.՝ կմեծանա 7000-ով
 • Արտահայտի՛ր նշված միավորներով՝
  5 ր 40 վ =    340վ
  7 ր 14 վ =    434վ
  5օր 18 ժ =    138ժ
  6 օր 12 ժ =   156Ժ
  7 տարի 11 ամիս =   95  ամիս
  9 տարի 10 ամիս =   118   ամիս
  10 դար 54 տարի =  1054   տարի
  12 դար 64 տարի =   1264    տարի
 • Հիմա կատարում ենք բաժանում (գործողությունները տետրում լինեն)՝
  1296:24=54
  2100:84=
  1404:54=26
  2144:67=32
  1116:36=31
  2556:18=142

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Համեմատիր: Անհրաժեշտություն կա արդյոք հաշվելու արտահայ­ տությունների արժեքները:

6245 + 842 >և  934 + 842 + 64

3202 + 435 >և  435 + 400 x 20

7418 + 336 >և  518 + 336 + 82

2200 + 515 և<  516+4200:2

Առաջադրանք 2.

Շարունակելով մեկդ մյուսին’ լրացրեք վանդակները:

03245.PNG

100-35=65   65+15=80   80+20=100  100-23=77   77-17=60  60+40=100  100×60=6000   6000:30=200

Առաջադրանք 3.

Հաշվի՛ր.

103 + 103 + 103=309

7 x ( 8 5 — 15)=490

1 5 x 2 5 — 14 x 25=7

(536 + 80) + 20=636

Առաջադրանք 4.

Հաշվի՛ր.

15 օր 20 ժ — 2 օր 18 ժ=13օր 2ժ
18Ժ18ր — 2Ժ 18ր=16ժ
27 ր 55 վ — 7 ր 45 վ=20ր 10վ

12 կգ 250 գ — 6կգ 50 գ= 6կգ 200գ
26 տ 20 կգ — 8 տ 20 կգ=18տ
18տ 8ց — 6տ 2ց=16տ  6ց

 

 

Ամանորի հրաշքը

Մի անգամ երբ ամանոր էր, ես սպասում էի քնելուն վորպեսզի հաջորթ օրը իմ նվերը ստանայի: Երբ հաջորդ օրը եկավ, ես չգթա իմ նվերը և շատ տխրեցի, սակայն այդ օրվա գիշերը իմ տատիկն ու պապակը ինձ համար բերեցին հեռախոս: Ես նրանց հարձրեցի թե ինչու՞ հիմա բերեցիք նվերը, իսկ նրանք պատասխանեցին, որ մենք ուզում էինք հեռախոսը կարգի բերել, երբ մեջը քարտ դրեցինք հետո պաշտպանիչ շերտը տեղադրեցինք արդեն ուշ էր դու զարթնել էիր մենք ուզեցինք անակնկալ անել և բերեցինք քո հեռախոսը: