Осенное небо

Осенное небо голубое, но когда собираются тучи, оно становится серым и грустным. Поздней осенью, когда бывает ветер, листья кружатся в небе и небе становится разноцветным.

sky

Реклама

Սեպտեմբերի 20

Հաշվի՛րթե տրված բառերի մեջ քանի՞ տառ և քանի՞
հնչյուն կա:

Երկրպագու,-8 տառ, 10 հնչյուն

սերկևիլ,-7 տառ, 8 հնչյուն

եռատերև,-7 տառ, 9 հնչյուն

անողնաշար,-9 տառ, 9 հնչյուն

որևէ,-4 տառ, 6 հնչյուն

ամենաերկար,-10 տառ, 11 հնչյուն

ոզնի,-4 տառ, 5 հնչյուն

վերջ,-4 տառ, 4 հնչյուն

ով,-2 տառ, 2 հնչյուն

կես,-3 տառ, 3 հնչյուն

երբ,-3 տառ, 4 հնչյուն

Ինքնաստուգում 5-րդ դասարան

Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական և քանի՞ թվանշան է անհրաժեշտ թվերի գրառման համար:

Բնական թվեր կոչվում են այն թվերը, որոնք գործածվում են հաշվելու համար կոչվում են բնական թվեր:

Թվերի գրառման համար անհրաժեշտ է 10 թվանշան:

Կատարեք գործողությունները՝

1087-291+2535:5=1302

Հետևյալ թիվը գրի առնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով՝

56634-5 տասհազարյակ+6 հազարյակ+6 հարյուրյակ+3 տասնյակ+4 միավոր

Տրված թվերից առանձնացրեք նրանք, որոնք հանդիպում են 147 թվից հետո

247, 146, 542, 741, 157:

Ո՞րն է ամենամեծ երկնիշ թիվը

 99

Երկու թվերից ո՞րն է ավելի մեծ

ա) 12374 և 12347

բ) 568 և 784

Կատարեք գործողությունները՝

1:(10-9) + 3-2+4:2=0

Լրացրեք թվաբանական խաչբառը

64 : 4 = 16
  x   x
20 : 5 = 4
=   =   =
44 + 20 = 64

 

 

 

 

 

Երկու Արտերից ցորեն հավաքեցին, առաջին արտից 3200 կգ, երկրորդից՝ 8800 կգ: Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով: Քանի՞ սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 400 կգ ցորեն:

Լուծում 3200+8800=12000

Լուծում 12000:400=30

Պատ.`30 սայլ

Դերձակ ունի մահուդի 16 մ երկարությամբ կտոր, որից յուրաքանչյուր օր կտրում է 2 մ: Քանի՞ օր հետո կկտրի վերջին կտորը:

Լուծում 16:2=8

Պատ.` 8 օր

Համո Սահյան

Մեր լեզուն

Մեր լեզուն մեր խիղճն է դա,
Սուրբ հացը մեր սեղանի,
Մեր հոգու կանչն է արդար
Ու համը մեր բերանի:

Մեր լեզուն ծուխն է մեր տան,
Մեր կշիռն աշխարհի մեջ,
Նա աղն է մեր ինքնության,
Էության խորհուրդը մեր:

Մեր լեզուն արյունն է մեր,
Արյունից ավելի թանկ,
Մեր բուրմունքն ու գույնն է մեր,
Մեր լեզուն մենք ենք որ կանք:

Նա պիտի մեր առաջին
Ու վերջին սերը լինի,
Ի՞նչ ունենք էլ աշխարհում,
Որ այսքան մերը լինի:

Մայրենի

Սեպտեմբերի 19

1.Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա հետևյալ բառերից յուրաքանչյուրում`

արև,-3 տառ, 4 հնչյուն

տասներկու,-8 տառ, 8 հնչյուն

նաև,-3 տառ, 5 հնչյուն

ևս, -2 տառ, 4 տառ

գզգզել,-6 տառ, 8 հնչյուն

անորակ,-6 տառ, 6 հնչյուն

ճանապարհ,-8 տառ, 7 հնչյուն

որոգայթ,-7 տառ, 8 հնչյուն

որոշել,-6 տառ, 7 հնչյուն

չորս,-4 տառ, 4 հնչյուն

մոտենալ,-7 տառ, 7 հնչյուն:

Մայրենի

Գտի՛ր և գրի՛ր  լեզվի մասին առածներ, սովորիր այդ առածները:

Լեզվի ծակածին դեղ չկա:

Լեզվի ասածին դեղ չկա:

Քանի լեզու գիտես` այնքան մարդ ես:

Ինչքան լեզու գիտես, այնքան խելացի ես:

Աշխարհքի շինողն ու քանդողը լեզուն է:

Սխալ ասված խոսքը կարող է վեճի կամ պատերազմի պաճառ դառնալ, իսկ ճիշտ ու տեղին ասված խոսքը հակառակը:

Թրի կտրածը կլավանա, լեզվի կտրածը չի լավանա:

Եթե մարդում նեղացնում ես կամ վիրավորում, բուժելը շատ դժվար է լինում:

Քաղցր լեզուն օձը բնից կհանի:

Ճարտար լեզուն օձը բնիցը կհանի:

Հետևյալ բառերը բաժանիր բաղադրիչների՝

արծաթազօծ, — արծաթ, ա, (զ)օծ:

անօթևան,- ան, օթևան:

ամանորյա,- ամ, ա, նոր, յա:

ամենօրյա, — ամեն, օր, յա:

մեղմորեն, — մեղմ, որեն:

ունկնդիր, — ունկն, դիր:

Մայրենի

1.Գրիր բաց թողնված ձայնավորները:

այժմէական, անէական, անվրեպ, դողէրոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցէ, էլեկտրաէներգիա, լայնէկրան, մանրէ, վայրէջք, տիեզերք, ամանորյա, ամենօրյա, անոգնական, անօթևան, անորոշ, արծաթազօծ, մեղմօրոր, մեղմորեն, նախօրոք, ակնդետ, ակնթարթ, անակնկալ, անընդհատ, հյուրընկալ, ճեպընթաց, մերթընդմերթ, նորընտիր, սրընթաց, ունկնդիր:

2.Գրիր բաց թողնված բաղաձայնները:

Գաբրիել, դարբին, երբ, իբրև, խաբել, Հակոբ, համբերել, համբույր, փրփուր, սուրբ, ուրբաթ, աղբանոց, ցայտաղյուր, եղբայր, ավագ, կողպեք, գոգ, երգ, զուգել, թագավոր, թարգմանել, կարագ, հոգնակի, մարգարիտ, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի վազ), օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել, ասացվածք, ընդարձակ, գլուխկոնծի, համարձակ, բարձ, թխվածք, բարձր, խցկել, հարձակվել, փորձ, ամբողջ, աղջիկ, եղբայր:

3.Գրի՛ր շարադրություն «Ձայնավորներն ու բաղաձայնները» թեմայով:

Մի անգամ բաղաձայնները հանդպիեցին ձայնավորներին և սկսեցին կռվել: Բաղաձայնները ասում էին թե նրանք ավելի շատ են ձայնավորներնն ել թե նրանք ավելի լավ են երգում: Կռվի ժամանակ հայտնվեց Մեսրոպ Մաշտոցը և դադարեցրեց կռիվը: Նա ասաց, որ երկու ղբերնել լավն են ու յուրահատուկ: